Dyframaethu

  • Aquaculture grade copper sulphate

    Sylffad copr gradd dyframaethu

    Atal a thrin afiechydon dyfrol: Mae gan sylffad copr allu cryf i ladd pathogenau ac fe'i defnyddir yn helaeth i atal a thrin afiechydon pysgod yn

    dyframaethu. Gall atal a thrin rhai afiechydon pysgod a achosir gan algâu, fel y

    clefyd ymlyniad algâu ovodinium startsh a mwsogl cen (algâu ffilamentaidd).