Gradd Amaethyddol

 • Used in configuration of bordeaux liquid Copper sulfate

  Defnyddir wrth ffurfweddu sylffad copr hylif bordeaux

  Mewn amaethyddiaeth copr sylffad, mae gan hydoddiant copr ystod eang o ddefnyddiau.

  Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer atal a thrin afiechydon amrywiol

  fel ffrwythau, pys, tatws, ac ati, yn effeithiol.

 • Aquaculture grade copper sulphate

  Sylffad copr gradd dyframaethu

  Atal a thrin afiechydon dyfrol: Mae gan sylffad copr allu cryf i ladd pathogenau ac fe'i defnyddir yn helaeth i atal a thrin afiechydon pysgod yn

  dyframaethu. Gall atal a thrin rhai afiechydon pysgod a achosir gan algâu, fel y

  clefyd ymlyniad algâu ovodinium startsh a mwsogl cen (algâu ffilamentaidd).